dissabte, 12 d’abril de 2014

Aquesta segona ronda de racons ens centrarem amb el Volleyball, tant des de la vessant teòrica com pràctica.
Primer mesurarem  i dibuixarem el camp, en mirarem la normativa i el material necassari, per després passar a practicar l'esport.